paragliding vis speed boat vis hiking vis kayaking vis climbing vis sailing vis undendgrund vis

Contact

Address of the agency

Hrvatskih mučenika 2, 21485 Komiža, Vis island, Croatia

Office phone

+385 21 717 239

Mobile phone

+385 91 9458 003

alternatura@alternatura.hr

www.alternatura.hr

ALTER NATURA Putnička agencija d.o.o.
Svojstvo: Organizator putovanja
Adresa: Hrvatskih mučenika 2, 21 485 Komiža
M.Petra Kvesić – voditelj poslova
Mjerodavno tijelo:
Republika Hrvatska
Ured državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji
Služba za gospodarstvo, Ispostava Vis
Klasa: UP-I-024-02/04-04/4
Ur. Broj: 2181-01/10-04-4
Klasa: UP/I-334-08/09-02/4
Ur. Broj: 2181-01/10-08-2
ID kod: HR-AB-21060191881

Opći uvjeti poslovanja – kliknite ovdje
ALTER NATURA Putnička agencija d.o.o.
OIB: 06044363348
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu
Temeljni kapital u iznosu 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Društva: Pino Vojković
Račun kod Zagrebačke banke, Paromlinska 2 , 10000 Zagreb, IBAN : HR7323600001102281448

Full Name(*)
Invalid Input
E mail(*)
Invalid Input
Phone
Invalid Input
Trip name
Invalid Input
Date
Invalid Input
Num. of days
Invalid Input
Adults
Invalid Input
Children
Invalid Input
Message
Invalid Input
chapta(*)
Invalid Input