ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Alternatura putnička agencija web štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.

Alternatura putnička agencija se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika ili ako je tako Zakonom propisano.

Alternatura putnička agencija web može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Alternatura putnička agencija web koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd.

Alternatura putnička agencija web obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti distribuirati.

Alternatura putnička agencija web se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.
U slučaju pitanja ili bilo kakvih nejasnoća kontaktirajte nas na mail: alternatura@alternatura.hr